Díjszabás, érvényes 2018.01.01-től

Befizetést az alábbi számlaszámra kérjük utalni:

OTP Bank Nyrt. 11707062-20002169

Az itt fel nem tüntetett árak tekintetében a MEOESZ dijszabása érvényes.