Meoesz terelési képesség vizsga

TERELÉSI KÉPESSÉG VIZSGA  "MEOESZ-TKV"

2015. február 5.

I. Általános rendelkezések:

A terelőkutyák genetikai állományának megőrzése, valamint ösztönös képességeinek szabályozottvizsgálata céljából a MEOESZ Terelési Képesség Vizsgák (MEOESZ Terelési Képesség Vizsga, rövidítve: MEOESZ-TKV) lebonyolításához jelen szabályzatot rendeli.

a) A vizsgán csak • microchippel rendelkező• hat hónapos kort betöltött, • egészséges, • érvényes veszettség elleni oltással rendelkezőkutyák vehetnek részt. A kutya azonosítását a microchip ellenőrzésével kell elvégezni. A kutya származása a származási igazolás másolatával igazolható, veszettség elleni oltásának érvényességét az oltási könyv vagy útlevél bemutatásával kell igazolni. Beteg kutyák a vizsgán nem vehetnek részt.Tüzelő szukákat a vizsga helyszínétől távol kell tartani és a vizsga végén, utolsóként kell indítani.

b) A nyájnak legalább 10 juhból kell állnia (Border collie és Kelpie fajták esetében a minimális létszám 5 juh). A birkáknak egészségesnek és kutyához szokottnak kell lenniük. A bárányokat le kell választani. A nyájat 4-5 vizsgázó után cserélni kell annak érdekében, hogy a birkák ne legyenek a szükségesnél jobban stresszelve. Amennyiben ez nem megoldható, úgy az egyes vizsgázók között megfelelő pihenőidőt kell biztosítani, melynek szükségességéről és időtartamáról a biró dönt.

c) A vizsgát zárt területen • minimum 16 méter átmérőjű körkarámban vagy • olyan négyszögletes területen, melynek szélessége és hosszúsága is minimum 16 méter lehet megrendezni. A területnek biztonságosnak kell lennie, vagyis el kell távolítani minden olyan tereptárgyat (pl. itató vályú), amely sérülést okozhat. A birkák megszorulásának elkerülése érdekében a tesztre lehatárolt területen hegyesszögűsarok nem lehet, azokat segéd-drankák segítségével le kell kerekíteni. A vizsgára elkülönített területen csak a bíró által meghatározottak tartózkodhatnak. Amennyiben a kutya nem mutat érdeklődést, a bíró (a vizsga végén, nyíltabb területen, esetleg több birkával) engedélyezheti az ismételt kísérletet. Ez bizonyos esetekben indokolt lehet, de ha a kutya ösztöne már a kisebb és jobb kontrollt biztosító területen is megítélhető, akkor felesleges a birkákat a szükségesnél nagyobb stressznek kitenni.

d) A vizsga minden esetben két részből áll: Először egy "Engedelmes munka" hivatott bizonyítani, hogy a kutyát felvezetője képes kontroll alatt tartani. Majd ezt követi a "Terelőmunka", utóbbinál a bíró a kutya veleszületett, ösztönös tulajdonságaira kíváncsi, amit egy nyáj mellett tanusít, annak első fizikai ingerére.

e) Terelési Képesség Vizsga megrendezésére a MEOESZ Terelőkutyás Sportbizottsághoz (TSB) való előzetes bejelentés alapján a MEOESZ szerződött partnerei jogosultak. A Terelési Képesség Vizsgák eredményeiről a TSB nyilvántartást vezet, és a sikeres vizsga eredménye - a MEOESZ Elnöksége illetve az elismert tenyésztői szervezetek által meghatározott módon - a kutyák származási lapján illetve teljesítménykönyvében feltüntethető. Terelőbíró kirendelését a vizsgát megelőző 15. napig a Terelő Bírói Tanácstól (TBT) kell kérni.

f) A vizsga bírálatára kizárólag a • vizsgát rendező szervezet kérésének megfelelően, MEOESZ Terelő Bírói Tanács elnöke által delegált • FCI terelőbíró jogosult.

g) A rendezvényen a bíró döntése ellen óvásnak helye nincs. Óvásnak csak formai okból van helye, amelyet a vizsgát követően három órán belül az óvási bizottsághoz kell benyújtani. Az óvási bizottság tagjai: a rendező szervezet képviselője, versenybíró és egy szervezőbizottsági tag. Óvási bizottság tagjait a vizsga megkezdése előtt ki kell hirdetni. Az óvás díja a nevezési díj háromszorosa, amit a rendező szervezetnek kell befizetni. A vizsgán készített hang, kép vagy mozgókép felvétel semmilyen vitás kérdésben nem használható fel, nem bizonyíték erejű.

h) A vizsga nevezési díja a MEOESZ által a Terelési Képesség Vizsgára meghatározott mindenkori díj. Amennyiben a kutya tulajdonosa nem MEOESZ tag, számára a nevezési díj a fentiekben meghatározott összeg kétszerese. A Terelési Képesség Vizsgán a kutyában vagy felvezetőjében bekövetkezett vagy az általuk okozott kárért a kutya felvezetője viseli a felelősséget. Az utóbbi kárt - egyeztetés és az érték megállapítása után - a felvezető köteles megtéríteni.

i) A kutya vagy a birkák fizikai bántalmazása azonnali kizárást von maga után.

j) A bírálat a kutya veleszületett, ösztönös adottságainak meglétére vonatkozik. A Terelési Képesség Vizsga minősítése "MEGFELELT" vagy "NEM FELELT MEG". A bíró által fontosnak ítélt észrevételek részére a "Megjegyzés" rovat szolgál. Például, ha a kutya nem ösztönből, hanem képzés eredményeként mozgatja a nyájat.

k) A "NEM FELELT MEG" minősítést szerzett kutya a későbbiekben - tetszés szerinti alkalommal - ismét nevezhető Terelési Képesség Vizsgára.

l) A Terelési Képesség Vizsga minősítését igazoló bírálati lap (1. sz.melléklet) 2 példányban készül. Az eredeti példányát a kutya tulajdonosa kapja, a másolati példány megőrzéséről a vizsgát rendező szervezet köteles gondoskodni a vizsgát követő legalább öt évig. Az eredeti eredménylap másolatát és egy vizsgaösszesítő lapot (2. sz. melléklet) pedig a MEOESZ Terelőkutyás Sportbizottságához és Terelő Bírói Tanácshoz kell beadni a vizsgát követő 10 munkanapon belül. Ez utóbbiról a rendező szervezet kötelessége gondoskodni.

m) A MEOESZ TSB által hivatalosnak tekintett bírálati és vizsgaösszesítő lapot az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. A bírálati lap jobb felső sarkában kell megjelölni a vizsgát rendezőszervezetet (logót is), más módosítás nem fogadható el. A sikeres eredményeket a MEOESZ TSB hivatalos honlapján a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül közzéteszi.

n) A rendező szervezet feladata a vizsga megrendezéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése. Az engedélyeket és jelen szabályzat egy nyomtatott példányát a rendezvényen be kell tudni mutatni.

II. Engedelmes munka

a) Viselkedés teszt A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával jelentkezik a bírónál a feladat végrehajtásához. A bíróval kezet fog, bemutatkozik. A bíró ismerteti a feladat végrehajtását. A kutya eközben a felvezető mellett tartózkodik tetszés szerinti testhelyzetben. A kutyát ilyen természetes viselkedése közben kell megvizsgálni. A kutya provokálása vagy idegesítése tilos. A teszt részét képezi a mikrochip leolvasása is. A kutyának természetesnek és élénknek kell lennie. A félénk vagy agresszív kutyák nem léphetnek tovább. A kutya idegennel szembeni enyhe tartózkodása elfogadható.

b) Pórázon vezetés A felvezető a pórázon vezetett kutyájával, normál lépésben oda-vissza áthalad egy .4 fős mozgó embercsoporton keresztül. A csoport egy-egy tagját egyszer jobbra egyszer balra meg kell kerülni. A kutyavezetőnek a csoport egy tagja mellett a bíró kérésére (kb. 3 másodpercig) meg kell állnia, eközben a kutya a felvezető mellett tartózkodik tetszés szerinti testhelyzetben. A gyakorlat közben a kutyának az embercsoporttal szemben közömbösnek kell mutatkoznia.

c) Helyben maradás és behívás A felvezető pórázon vezetett kutyájával elindul egyenes irányban a bíró útmutatása szerint. Nagyjából 10 lépés megtételét követően, a felvezető a kutyát tetszés szerinti testhelyzetben ott hagyja, majd tovább megy legalább 10 lépést az eredeti haladási irányban, úgy, hogy közben a kutya ne mozduljon el a számára kijelölt helyről. A 10 lépést követően a felvezető a kutya felé fordulva szemben megáll, majd a bíró jelzésére behívja a kutyát. A kutyának késlekedés nélkül, azonnal, gyors tempóban a legrövidebb úton a kutyavezetőhöz kell megérkeznie. Amelyik kutya nem marad helyben, segítség is igénybe vehető. Azonban ha a kutya a felvezető hívására nem hajlandó a felvezetőjéhez visszamenni, nem folytathatja a vizsgát.

d) Az engedelmes munka célja annak megítélése, hogy a felvezető képes-e kontroll alatt tartani a kutyáját. Fegyelmezetlen vagy agresszív kutya nem engedhető a juhokhoz azok veszélyeztetése nélkül, ezért az engedelmes feladatok végrehajtásának sikertelensége esetén a Terelési Képesség Vizsga minősítése: "NEM FELELT MEG".

III. Terelési munka

a) A bíró ismerteti a felvezetővel feladatot, a bírálati szempontokat és a feladat végrehajtásával kapcsolatos esetleges ajánlásait, javaslatait. A Terelősztön Vizsgán nem kell konkrét terelési munkát bemutatni. Terelési munkában való jártasság sem a felvezetőtől, sem a kutyától nem várható el.

b) Amennyiben a bíró másként nem rendeli a felvezető pórázra veszi a kutyát, majd a bíró utasítása szerint megközelíti a birkákat.

c) A bíró utasítására - amennyiben a birkák biztonsága érdekében szükségesnek ítéli - a kutyára kiharapásgátló szájkosarat és/vagy hosszú pórázt kell tenni. Minden nemű segédeszköz és segítség használatáról a bíró dönt.

d) Amennyiben a kutya érdeklődést mutat a jószágok iránt, a felvezető - a bíró utasítására - leveszi a pórázt és - végig a bíró utasításait követve - küldi, bíztatja, lelkesíti kutyáját.

e) A bíró folyamatosan figyeli a kutya különböző szituációkra adott ösztönválaszait. A kutya munkáját a fajtajellegének megfelelően kell értékelnie.

f) A bíró utasítására a felvezetőnek haladéktalanul magához kell hívnia a kutyát. Erős ösztönállapotba került kutyák nem szívesen hagyják ott a birkákat, de a felvezetőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a kutyát mielőbb megfogja és pórázra vegye.

g) A terelési munkát követően a bíró röviden értékeli a látottakat és indokolja döntését szóban, valamint a bírálati lapon írásban is.

h) Amennyiben a kutya határozott hajlandóságot és terelési ösztönt mutat, "MEGFELELT" minősítést kap. i) Amennyiben a kutya teljesen közömbös, félelmet mutat, illetve nyilvánvalóan agresszív, támadó magatartást tanúsít a jószágokkal szemben, "NEM FELELT MEG" minősítést kap.

Ezen szabályzatot a MEOESZ Terelőkutyás Sportbizottsága a 2015. február 4-ei budapesti ülésén hagyta jóvá és 2015. február 5-től hatályba helyezte. Ezen szabályzatot a MEOESZ elnöksége a 2015. március 17-i ülésén jóváhagyta és hivatalos szabályzatává nyilvánította, mely 2015. március 18-tól hatályos, ezzel egy időben hatályát veszti minden korábbi MEOE Terelési Képességvizsga vagy Ösztönpróba Szabályzat.