238 sz. FCI standard

MUDI

Származása:

Magyarország

Felhasználása:

Terelőkutya. Bátor viselkedése miatt a pásztorok körében a nagyobb testű, vagy nehezen kezelhető állatok terelésére is igen kedvelt. Vaddisznó hajtóvadászatra is használják. Kitűnő őrző-védő, sport-, és kísérőkutya. Házőrző, és jelzőkutya. Kedvelt házi eb. Viszonylag rövid szőrzete és kitűnő alkalmazkodóképessége miatt lakásban is nehézség nélkül tartható.

FCI besorolása:

I. fajtacsoport Őrző- és terelőkutyák (a svájci havasi kutyák kivételével)

1. szekció

Munkavizsga nélkül.

Rövid történeti áttekintés:

A XVIII - XIX. században magyarországi terelő pásztorkutyák és feltehetőleg különféle állófülű német juhászkutyák spontán keveredéséből alakult ki.

Általános megjelenés:

Középnagy testű juhászkutya fajta . Feje megnyúlt, elkeskenyedő. Füle felálló. A törzs felső vonala hátrafelé enyhén lejt. Szőrzete a végtagok elülső részén rövid, sima, máshol hosszabb, és erőteljesen hullámos, göndörödésbe hajló. Igen sokszínű fajta.

Fontos méretarányok:

Törzshossz/marmagasság: 103/100

Mellkasmélység/marmagasság: 40-45/100

Mellszélesség/marmagasság: 30/100

Fejhossz/marmagasság: 42/100

Fanghossz/fejhossz: 40/100

Fülhossz/fejhossz: 45/100

Viselkedés és jellem:

Élénk vérmérsékletű, rendkívül tanulékony, bátor, éber, mozgékony, munkát kedvelő, értelmes és alkalmazkodóképes.

TESTFELÉPÍTÉS

1. Fej

A mudi legtetszetősebb része a feje. A szemlélőben a figyelmes, éber, mindig tettrekész, jókedvű, értelmes állat benyomását kelti, a félénkség, a passzivitás és az agresszivitás legcsekélyebb jele nélkül. A fej ék alakú, az orr irányában elkeskenyedő.

Agykoponya:

Koponya: A koponya és a homlok enyhén domború. A szemboltívek csak kissé fejlettek.

Stop: Enyhe.

Arckoponya:

Orrtükör: Keskeny, elöl lekerekített, közepesen tág orrlyukakkal. Színe a fekete, fehér, fakó és cifra (blue merle) színű mudiknál mindig fekete, a többi színváltozatnál barna, a hamvasnál szürke.

Fang: Közepesen erős, az orrhát egyenes.

Ajkak: Szorosan a fogsorhoz simulóak. A szájzug kissé csipkézett. Az ajkak pigmentáltsága az orrtükör pigmentáltságával egyező.

Állkapocs/Fogak: Teljes, ollós harapás. Szabályos, középnagy fogak.

Szemek: Keskenyek, a belső és külső szemzugon enyhén hegyesen keskenyedőek és kissé ferdén ülőek; ettől kissé csibészes a tekintete. A szemszín lehetőleg minél sötétebb legyen. A hamvas (kék), és a cifra (blue merle) színváltozatnál nem hiba a csókaszem. A szemhéjszélek feszesek, jól pigmentáltak.

Fülek: Magasan tűzött állófülek. Fordított V-alakúak, jól szőrözöttek, a szőrszálak a fülkagyló peremén túlnyúlnak. A fülmozgás igen élénk, a fülkagylót egymástól függetlenül is képes radarszerűen körbeforgatni. A fül kb. 10-15 %-kal hosszabb, mint tövének szélessége.

2. Nyak:

A kissé magasan illeszkedő nyak a vízszintessel 50-55 fokos szöget zár be. Középhosszú, kissé ívelt, jól izmolt. Lebernyege, és szőrnyakörve nincs. Kanoknál kevéssé fejlett sörény előfordulhat, de sohasem lehet feltűnő.

3. Törzs

Felső vonal: Enyhén lejt a far irányába.

Mar: Kifejezett és hosszú, izmolt.

Hát: Egyenes, rövid.

Ágyék: Középhosszú, és feszes kötésű.

Far: Rövid, csapott, közepesen széles, jól izmolt.

Mellkas: Elülső része kissé domború. Mélysége a könyökig ér. Bordázata csak kis mértékben dongás, inkább lapos.

Alsó vonal: Hátrafelé kismértékben felhúzott.

4. Farok

Középmagasan tűzött. Nyugalmi állapotban lóg, a farok alsó harmada ilyenkor a vízszinteshez közelít. Feszült figyelem, és élénk mozgás közben farkát sarlósan a vízszintes síkja fölé emeli. A farokkurtítás nem hiba, de nem kívánatos. A kurtított farok 2-3 ujjnyira van csonkolva. Elvétve születnek kiskutyák rövid farokkal, illetve farok nélkül is. A farok dúsan szőrözött, alsó élén a szőrszálak hossza akár a 10-15 cm-t is elérheti.

5. Végtagok

Elülső rész:

Lapocka, váll: A lapocka mérsékelten dőlt, jól izmolt. A szügy első része lekerekített, a mellcsont csúcsa csak kissé áll ki.

Felkar: Középhosszú.

Könyök: Szorosan a testhez simul.

Elülső lábtőizület: Feszes, száraz.

Elülső lábközép: Meredek.

Elülső mancsok: Kerek, szorosan egymás mellett álló ujjakkal. Az ujjak között és alatt csak kevés szőr található. A talppárna rugalmas. A karmok palaszürkék és kemények.

Hátulsó rész:

Általános: A hátulsó végtagok kissé hátraállítottak.

Comb:.Hosszú, gazdagon izmolt.

Hátulsó lábközép: Rövid és meredek.

Hátulsó mancsok: Az elülsőkkel azonosak. A fattyúujjak nem kívánatosak, 2-3 napos korban eltávolítandóak.

6. Mozgás

A mudi mozgását az aprózó ún. tipegő lépés, lendületes ügetés, és térnyerő vágta jellemzi.

7. Bőr

Feszes, ránctalan.

8. Szőrzet

A fejet, és a végtagok elülső részét rövid, egyenes lefutású, simán fekvő szőr borítja. A test többi részén egységesen erősen hullámos, esetleg csigás lefutású, dús és mindig fényes, mintegy 3-7 cm hosszú a szőr. Helyenként szőrléceket, forgókat alkot. Leghosszabb az alkar, a comb hátulsó részén és a farok alsó élén, ahol határozott szőrzászlót alkot.

Szín:

- Fekete

- Fehér

- Fakó

- Cifra (Blue Merle), azaz sötétebb, vagy világosabb kékesszürke alapon feketével spriccelt, csíkozott, sávozott, vagy foltozott.

- Hamvas (kék)

- Barna

Kisméretű fehér jegyek megengedettek, de nem kívánatosak, 5 cm-nél kisebb átmérőjű mellfolt, és fehér tűzés a lábujjakon megengedett.

9. Méret

Marmagasság:

Kanok: 41-47 cm, ideális méret: 43-45 cm

Szukák: 38-44 cm, ideális méret 40-42 cm

Testsúly:

Kanok: 11-15 kg

Szukák: 8-12 kg

10. Hibák

Az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

11. Kizáró hibák

- Fekete, fehér, cifra, fakó, vagy hamvas színű kutyáknál hússzínű, májszínű, vagy foltos, a barna mudiknál a hússzínű orrtükör.

- Előreharapás, vagy a 2 mm-t meghaladó hátraharapás. Hiányzó metszőfogak, szemfogak, a 2-4 premolar, vagy az 1-2 molar hiánya.

- A fekete színű kutyáknál a sárga szem.

- Lógó fülek

- Rövid, sima, fekvő szőrzet az egész testen; hosszú szőr a fejen; nemezesedésre hajlamos szőrzet.

- Ordas szín; fekete és cserszín a sárga és a barna közötti színtartományba tartozó jegyekkel.

- A standard leírásban rögzített méretektől való eltérés.

Utólagos megjegyzés

A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.