FMK karakter teszt

Fényes Mudi Klub viselkedési teszt szöveges leírása

A Karakter teszt célja:

Urbanizálódó világunk egyre nagyobb követelményeket állít a városi kutyatartókkal és kutyáikkal szemben. A tenyésztők számára fontos, hogy ennek megfelelő kutyákat tenyésszenek, ennek sikeréről mielőbb meggyőződhessenek. Ezt a célt szolgálja a viselkedési teszt. Nem igényel sok segédeszközt, életszerű, változatos helyzeteket tartalmaz, amelyek jó képek nyújtanak a leendő tenyészegyedek kiválasztásához, illetve a született kölykök kiértékeléséhez.

A tesztben fontos a minden fajtára nézve elengedhetetlen tulajdonságok megléte, illetve nem megengedhető tulajdonságok kizárása. Ezek mellett a teszt figyelembe veszi a terelőkutyák jellemző belső sajátosságait is.

Szükséges segédeszközök:
Esernyő, csörgő fémdoboz, rongy, riasztópisztoly és egy segéd.

Értékelésről általában:
A feladatok értékelése pontozás alapján történik, amiben a bíró a pontozás árnyalásával tud még pontosabb képet adni az adott kutya jelleméről.

A FELADATOK LEÍRÁSA:

Csoportos gyakorlat:
Ezt a feladatot az egyéni bírálatok megkezdése előtt, együttesen végzik a kutyák. A bíró nem köteles az összes kutyát egyszerre lebírálni, tetszése szerint több kisebb csoportra oszthatja a résztvevőket, úgy, hogy számára a bírálat a lehető legkönnyebb legyen.
Ez a gyakorlat két részből áll. A feladat első részében az idegen kutyákkal való viselkedést vizsgáljuk, a második részében a zajérzékenységet.
Kutyák társas viselkedése:
A teszten résztvevő kutyák vezetőikkel a bírálati körben a bíróval szemben felállnak. A bíró tetszése szerint megmozgattathatja a párosokat és a kutyák egymás közti viselkedését vizsgálja. Agresszíven viselkedő kutyákat a bíró bármikor a körön kívülre küldheti, illetve azok helyett megfelelően közömbös kutyasegédeket hívhat be gazdáikkal együtt. Ezen a feladaton tüzelő szukák nem vezethetőek fel, így tesztelésük más alkalomra halasztandó. Félelemre, agresszióra pont nem adható, ezek nemkívánatos reakciók. Izgatottság, szétszórtság a szocializáció hiányára utal, de minél kevésbé hátráltatja a felvezetést, annál kevesebb pontlevonást eredményez. Kívánatos a magabiztos, de nyitott, barátságos viselkedés, valamint az, hogy a kutya minél inkább a felvezetőjével törődjön.

Riasztólövések:
A segéd a körtől legalább 25 méternyi távolságból két lövést ad le riasztópisztollyal, 5 másodperces időkülönbséggel. Értékelhetetlen reakció, amikor a kutya teljesen pánikba esik, kikerül gazdája kontrollja alól, és nem megnyugtatható. Lövéshez szoktatott kutyák esetén a tökéletesen közömbös viselkedés az elvárás. Lövéshez nem szoktatott kutyák esetén teljesen természetes, ha a kutya felfigyel a lövésre, keresi okát, de nem ijedhet meg és semmiképp nem eshet pánikba. Minél hamarabb napirendre tér a kutya a lövés felett, annál több pontot érdemel. Kívánatos lenne a túl ijedős, illetve pánikolásra hajlamos kutyák kiszűrése. Ennél a feladatnál is a bíró pontozással árnyalhat a kívánatos és a nem megengedhető reakciók között.

Simogatás:
Itt a kutyákhoz közeledő barátságos idegenekkel való viszonyát figyeljük a kutyának. A segéd és a kutya vezetőjével egymás felé közeledik, találkoznak, megállnak. A segéd vagy a bíró pár szót szól a gazdának, majd határozottan, de nem támadólag megérinti, megsimogatja a kutyát. Le is guggolhat hozzá. A kutya támadó reakciója kizáró ok a teszt szempontjából, így ez nem folytatható, de később tetszőlegesen megismételhető. A félelem, a menekülés 0 pontra értékelhető. Bizalmatlanság jellemző lehet a szocializálatlan terelőkutyákra, de amennyiben ez nem csap át agresszióba vagy félelembe, akkor ez már értékelhető. A tökéletesen közömbös magatartás is elfogadható, de érdeklődő, értelmes terelőkutyánál nem a legkívánatosabb viselkedés. A játékos barátságos viselkedés megfelelő szocializációról és stabil idegrendszerről tanúskodik, ez a legkívánatosabb.

Leeső fémdoboz:
A csörgő dobozt a bíró vagy a segéd a talajtól egy-másfél méter magasról füves talajon ejti le. Eközben a kutyát a dobozt leejtő előtt elvezetik, a doboz a kutya háta mögött két-három méterre esik le. Támadás, félelem nem értékelhető. Fontos, hogy itt is a kutya gazdájának kontrollja alól ne kerüljön ki. Ha a kutya odakapja a fejét, és ránéz a dobozra, csak egy pillanatra zavarja meg, de nem ijeszti meg, már jónak értékelhető reakció. Amennyiben a zaj egyáltalán nem zavarja a kutyát, a legmagasabb pontszámot érdemli. A tárgyhoz való odavezetés fontos része a feladatnak, itt képet kaphatunk arról, hogy a kutya milyen gyorsan nyugszik meg. Amennyiben nem odavezethető, nem érdemel pontot. Minél könnyebben odavezethető, minél érdeklődőbb, annál magasabb pontszám jár a feladatért.

Esernyőnyitás:
A segéd egy helyben áll, háromszor nyitja ki az esernyőt. Először amikor a kutya felé halad, másodszor amikor megkerüli, harmadszor amikor a kutyát elfelé vezetik. Félelemért, támadásért pont nem jár, minél kevésbé zavarja az esernyőnyitás, annál több pontot érdemel.

Játék ronggyal:
Ennél a feladatnál fontos, hogy nem őrző-védő feladatról van szó, hanem egy idegennel folytatott, zsákmányszerző ösztönre építő játékról. Fontos, hogy ennél a feladatnál a segéddel hogyan viselkedik a kutya. A kutyát játékra hívó segéd megtámadása, vagy tőle való félelem esetén nincs pont. Minél kevésbé zavarja őt a segéd, annál többre értékelhető a feladat. Még magasabb pontszámot érdemel a nyitott, játékos hozzáállás.

Őrző-védő kiképzésben részesült kutyák esetén egy rongyos játékot kell végrehajtani, ahol nem a fogás erőssége és a támadás biztos hárítása az elsődleges, hanem a gyakorlat után a segéddel való barátságos viselkedés. Természetesen a segéddel egyformán barátságosan viselkedő kutyák esetében a biztos fogás magasabb pontszámot érdemel. Ennél a feladatnál tehát fontos a kutya előképzettségének ismerete.