Taggyűlések

Tisztelt Tagság!

Meghívunk benneteket a Fényes Mudi Klub 2018. áprills 07-i közgyűlésére
Helyszín: 2241 Sülysáp, Kápolna utca 10.
ldőpont: 2018. április 07. 13,30 óra.

A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani.

A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követő félórával későbbi időpontra hívható össze.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye :
2241 Sülysáp, Kápolna utca 10.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideie:
2018, április 07. 14.00 óra