Taggyűlések

Meghívó
a Fényes Mudi Klub 2018. december 15-i közgyűlésére
Helyszín az Egyesület székhelye, 2241 Sülysáp, Kápolna utca 10.
Időpont: 2018. december 15. 11,00 óra
Tervezett napirendek:
1. ) Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két személy  megválasztása és a határozatképesség megállapítása.
2.) Elnökségi tag lemondása, új elnökségi tag választása.
3.) Felügyelőbizottsági tag lemondása, új felügyelőbizottsági tag megválasztása.
4.) A létesítő okirat módositásainak átvezetéséhez jogi képviselő igénybevétele az illetékes törvényszék előtti eljárásban, elnök felhatalmazása jogi képviselő meqbízásához, a meghatalmazás aláírására.
A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani.
A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követő fél órával későbbi időpontra hívható össze.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye:
az Egyesület székhelye, 2241 Sülysáp, Kápolna utca 10.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje:
2018. december 15. 11,30 óra
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében.


 2018. november 26.                                      Jakab Szilárd elnök

Tisztelt Tagság!

Meghívunk benneteket a Fényes Mudi Klub 2018. áprills 07-i közgyűlésére
Helyszín: 2241 Sülysáp, Kápolna utca 10.
ldőpont: 2018. április 07. 13,30 óra.

A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani.

A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követő félórával későbbi időpontra hívható össze.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye :
2241 Sülysáp, Kápolna utca 10.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideie:
2018, április 07. 14.00 óra